آشنایی با معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

اطلاعیه های آموزشی

   حذف نسخه کاغذی 

معرفی ایمیل وشماره های تماس کارکنان آموزش

شهریه های دانشجویان مهمان

معرفی نامه و گواهی احراز رتبه داوطلبان ورود بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد

لیست رشته گرایش های کارشناسی ارشد 1400

بازدید مجازی

پذیرش استعداد درخشان دانشگاه مازندران

بورسیه دولت اندونزی

پذیرش بدون آزمون مقطع دکترا دانشگاه سمنان

پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان دکتری دانشگاه شهید باهنر

پذیرش بدون آزمون مقطع دکترا دانشگاه شیراز

همایش حقوق بین الملل و مخاصمات مسلحانه در منطقه

پذیرش بدون آزمون دکترا دانشگاه فردوسی مشهد

پذیرش بدون آزمون دکترا دانشگاه کاشان

دستورالعمل تمدید نیمسال

راهنمای بورس تحصیلی کشور چین

پذیرش بدون آزمون دکترا دانشگاه دامغان

پذیرش بدون آزمون دکترا دانشگاه صنعتی شاهرود

پذیرش بدون آزمون تحصیلات تکمیلی دانشگاه مالک اشتر

دوازدهمین خبرنامه الکترونیکی موسسه مطالعات فرهنگی اجتماعی وزارت علوم

تمدید مهلت ثبت نام وام دانشجویی

بورس تحصیلی کشور ژاپن

پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد موسسه نبی اکرم (ص) تبریز

راهنمایی مهمانی ترم تابستان به سایر دانشگاه ها

فستیوال کارگاه های مجازی بهاری

فراخوان فصلنامه مطالعات بین رشته ای درعلوم انسانی

پذیرش بدون آزمون دانشگاه خلیج فارس

فراخوان حمایت مالی

همایش روش تحقیق در علوم اجتماعی ایران

پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان موسسه آموزش عالی هنر شیراز

پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز

پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان دانشگاه صنعت نفت

حمایت مالی از فرصت مطالعاتی هیات علمی و پایان نامه دانشجویی

بورس تحصیلی کشور قطر

مهلت مجدد تمدید نیمسال

اقامت دانشجویان غیرایرانی

پذیرش بدون آزمون دانشگاه بجنورد

پذیرش بدون آزمون موسسه علوم و فناوری آریان

تقویم آموزشی