تاریخچه دانشکده ادبیات و علوم انسانی

معرفی کوتاه دانشکده ی ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز

دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز (جندی شاپورسابق) در سال تحصیلی53-1352با نام دانشکده‌ی ادبیات و زبان‌های خارجی در ساختمان معروف به  سه گوش راه اندازی شد. دو رشته ی نخستین این دانشکده عبارت بودند از: کارشناسی زبان و ادبیات فارسی در دو گرایش دبیری و محض. کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی در دو گرایش دبیری و محض، که در سالهای بعد رشته‌های زبان و ادبیات فرانسه ، اقتصاد، حسابداری، علوم تربیتی و تاریخ نیز در این دانشکده راه اندازی شد و نام دانشکده به « ادبیات و علوم انسانی» تغییر یافت. پس از مدتی رشته‌های اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی از این دانشکده جدا شدند و دانشکده های اقتصاد وعلوم تربیتی راتشکیل  دادند.

دانشکده ادبیات و علوم انسانی  از بهمن 1389 به ساختمان تازه ساز دانشکده واقع در شهر دانشگاهی شهید چمران منتقل گردید.

امکانات دانشکده

دانشکده ادبیات وعلوم انسانی در فضایی برخوردار از معماری زیبا و محیطی سرسبز، در حال حاضر دارای کلاس های مجهز به پروژکتور، دو کتابخانه‌ی مجزای بخش فارسی و بخش زبان های خارجی و دو تالار مجهز برای برگزاری سمینار، با عنوان دکتر قیصر امین پور ودیگری تالار خلیج فارس هر کدام به ظرفیت بیش از 80 نفر و یک تالار بزرگتر ،تازه تاسیس شده ، تالار فردوسی  نام دارد که ظرفیت آن  300 نفر است. در این دانشکده یک کارگاه مجهز برای گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و دو آزمایشگاه مجهز برای آموزش زبان خارجی به دانشجویان دایر است و با مرکز آزفای دانشگاه (آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان) نیز همکاری می کند. دانشکده ادبیات و علوم انسانی هم اکنون با 5 گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات انگلیسی، تاریخ، جغرافیا و برنامه ریزی شهری و زبان و ادبیات فرانسه در سه دوره‌ی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می پذیرد.