راهنمای سامانه ها

 

عنوان توضیح دانلود
 راهنمای مگ ایران    دانلود (۱,۱۵۷,۲k)
 راهنمای سیویلیکا    دانلود (۱,۹۸۹,۲k)
 نحوه درخواست کتب آرشیوی دیجیتال    دانلود (۵۲۷,۷k)
 راهنمای دستزسی به مقالات    دانلود (۲۵۲,۵k)
 ابر موتور جستجوی اسکوپوس    دانلود (۳۹۶,۳k)
 ابر موتور جستجوی گیگالیب    دانلود (۳۹۶,۸k)
 راهنمای نصب VPN (برای استفاده در خارج از دانشگاه)    دانلود (۲۵۱,۷k)

 نحوه استفاده از سامانه

 

 دانلود (۶,۲۴۷,۶k

 فیلم آموزش نحوه ثبت نام در سامانه گیگا لیب                                                                                        دانلود (۶,۲۴۷,۶k