تاریخچه­ ی تأسیس انجمن ترویج زبان وادب فارسی و اهداف آن

تاریخچه­ ی تأسیس انجمن ترویج زبان وادب فارسی و اهداف آن

انجمن ترویج زبان و ادب فارسی در سال 1350 به همت و هدایت گروهی از استادان زبان و ادبیات فارسی کشور به ثبت رسید و رسماً مجوز تأسیس گرفت و در سال 1351  فعالیت خود را آغاز کرد. این انجمن طبق اساسنامه، به صورت هیأت مدیره­ای اداره می­شود. رسالت اصلی این انجمن حفظ و اشاعه­ی زبان و ادبیات فارسی و حمایت معنوی و علمی از ایران شناسان و مدرسان این زبان در سراسر جهان است. استادان بزرگ و صاحب نامی چون زنده یادان دکترسیدجعفرشهیدی(تهران)، دکتر سیدضیاء‌الدین سجادی(تهران)، دکتر تقی‌وحیدیان کامیار(اهواز)، دکترمنوچهرمرتضوی(تبریز)، دکتر نورانی وصال(شیراز)، دکتر محمدجواد شریعت(اصفهان)، دکترمهدی‌درخشان(تهران) واستاد دکترمهدی محقق(تهران) از اعضای هیأت مدیره‌ی این انجمن در سالهای نخست تأسیس بودند. دکتر مهدی محقق قدیمی ترین عضو انجمن و از بانیان آن است و سالها ریاست هیأت مدیره اش را عهده دار بود و اکنون در کنار استادانی همچون دکتر توفیق سبحانی و دکتر محمدجعفر یاحقی  ازعضای هیأت مدیره‌ی انجمن هستند. دفتر اصلی انجمن ترویج در تهران است رییس فعلی آن دکتر سید علی اصغر میرباقری فرد( استاد دانشگاه اصفهان) است.

مهمترین اهداف این انجمن عبارتست از:

 1.  ایجاد و تحکیم روابط علمی و تحقیقاتی بین استادان زبان و ادبیات فارسی
 2. کوشش در افزودن دانش و اطلاعات مدرسان زبان و ادبیات فارسی و آشنا ساختن آنان با تازه‌ترین روشهای آموزشی
 3. همکاری با موسسات و مقامات وزارت علوم و آموزش عالی برای تحقیق و ارزشیابی مستمر و تجدید نظر در برنامه‌ها و کتب درسی به منظور بهبود وضع تدریس زبان و ادبیات فارسی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور
 4. ایجاد روابط علمی با موسسات آموزش عالی دیگر کشورها و مجامع علمی بین‌لمللی با اطلاع وزارت علوم و آموزش عالی به منظور آگاهی بیشتر از پیشرفتهای حاصل شده در امر تعلیم و تحقیق زبان و ادبیات در کشورهای دیگر
 5. چاپ و نشر جزوه‌ها و رساله‌ها و نیز انتشار نشریه منظم که حاوی آخرین اطلاعات درباره روشهای تدریس و تحولات علمی در رشته زبان و ادبیات فارسی باشد
 6. تشکیل مجالس سخنرانی و بحثهای علمی و آموزشی فصلی یا سالانه یا فوق‌العاده
 7. قدردانی از استادان زبان و ادبیات فارسی که به پیشرفتهای علمی ارزنده‌ای نائل گردیده‌اند و نیز تقدیر از کسانی که خدمات شایسته‌ای در راه توفیق انجمن انجام داده‌اند. 
 8. بزرگداشت دانشمندان و محققان مشهور جهان که به زبان و ادبیات فارسی خدمت کرده‌اند. 
 9. بررسی مسائلی که به پیشرفت رشته زبان و ادبیات فارسی کمک کند و پیشنهاد نتیجه بررسیها به وزارت علوم و آموزش عالی
 10. اظهار نظر درباره مسائل علمی و آموزشی که از طرف وزارت علوم و آموزش عالی و سایر سازمانهای کشور به انجمن احاله می‌گردد و انتخاب و معرفی کارشناسانی در این مورد.
 11. کمک به مدرسان زبان وادب فارسی بویژه دبیران و معلمان، با مشاوره دادن و برگزاری کارگاهها و جلسات سخنرانی.