اعضای هیات علمی

علیرضا جلیلی فر

علیرضا جلیلی فر

علیرضا جلیلی فر    (EN Page)

استاد
شماره تماس: تلفن داخلی: 2008
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان.

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز.

دکتری آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان.

 

تحلیل گفتمان

 

کتبمقالات (از کنفرانس)فعالیت های اجرایی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
فاطمه اکبرزاده هارمی مروری نظام مند بر مشارکت نویسندگان کانونی و پیرامونی در چاپ مقالات پژوهشی در نشریه های دارای ضریب تاثیر بالا در رشته ی زبانشناسی کاربردی دکتری
امین ایوز مطالعه ی گزارش مشاهده کلاسی در کانون زبان ایران: بررسی بلاغت نقد علمی در ارزشیابی مدرسان دکتری
سارا زاده دباغ بررسی پراگمادیالکتیکی استدلال در مقالات مربوط به بخش دوم آزمون آیلتس دانشگاهی: تحلیلی بر مبنای مهارت زبان دوم و زمینه های زبان اول داوطلبان دکتری
المیرا عیسی پوران ایرانی بررسی مقالات پژوهشی مبتنی بر تلفن همراه در زبانشناسی کاربردی از نظرگاه فراتحلیلی کارشناسی ارشد 1401/04/21
زهرا علیشائی بررسی ادواری ساختار تعاملی اطلاعات در بخش روش شناسی مقالات پژوهشی در مجله های با رتبه ISI و ISC حوزه زبان شناسی کاربردی دکتری
مریم فرهنگ جو بررسی خوشه های واژگانی در نقش های بلاغی بخش مقدمه مقالات پژوهشی زبان شناسی کاربردی: پژوهش آموزش-محور دکتری
مرجان کیوان بررسی تطبیقی نشانه های انسجام بینابندی در بخش مقدمه مقاله های پژوهشی و کتاب های درسی رشته زبان شناسی کاربردی دکتری
امین مرادی تحلیل و بررسی نقد های نوشته شده توسط دانشجویان دکتری و نقد های منتشر شده در مجلات دانشگاهی معتبر رشته زبانشناسی کاربردی از لحاظ منابع زبانی ارزیابی دکتری
رعنا ابوالحسن بیگی گله زن بررسی مقابله ای متون نوشته شده توسط دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی و کتب آمادگی آزمون آیلتس: با محوریت استدلال و ارزیابی کارشناسی ارشد 1400/07/04
مهرناز آرست نمود نویسنده در مقالات پژوهشی زبانشناسی کاربردی در مقایسه با پیشنهاد های پایان نامه:کندوکاوی در ویژگی های بخش های مقدمه و روش شناسی کارشناسی ارشد 1395/06/20
بیتا اسدی گلمانخانه مطالعه مبتنی بر پیکره زبانی واژه های هم نشین در مقالات علمی رشته ی آموزش زبان انگلیسی: تحلیل واژگان عام و تخصصی دکتری 1395/11/27
بهناز اسروش مطالعه ی تطبیقی استفاده از عبارات چند واژه ای در نگارش استدلالی دانشجویان و متون ویژه داوطلبان آزمون بسندگی آیلتس کارشناسی ارشد 1400/01/26
مهدی افلاکی بررسی رابطه میان گرایشهای انگیزشی و راهبرد های خود-تعدیلی دریادگیری واژگان میان فراگیران ایرانی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 1390/07/18
سیده الهام الهام بخش بررسی ساختارهای کلان و خرد متن در مقدمه های کتب دانشگاهی و مقالات مروری کتاب در رشته های پزشکی و زبانشناسی کاربردی: تحلیلی بر گام و اسم سازی دکتری 1396/09/05
علی بردیده بررسی نشانگرهای نگرشی در متون آکادمیک و روزنامه ایی: تمرکزی بر هنر و فناوری دکتری 1397/10/10
سهام برزا تاثیر ترجیح سبک فیلم بر درک مطلب شنیداری زبان آموزان ایرانی کارشناسی ارشد 1392/03/06
رضا بناری کاوش الگوهای زبان ارزیابی در پشت نویس کتاب های علوم سخت و نرم: تجزیه و تحلیل ساختارهای نحوی دکتری 1397/10/10
شهرزاد بهجت بررسی مقایسه ای زبان ترغیب کننده در آگهی های تلویزیونی انگلیسی و فارسی کارشناسی ارشد
صدیقه پاکدل نقش عملی نشانه های فراگفتمان متقابل و تعاملی در متقاعدسازی در نامه های انگلیسی زبانها و نامه های دانشجویان زبان انگلیسی در ایران کارشناسی ارشد
محمد پرویز بررسی کلان ساختارها و ویژگیهای پیچیده عبارات در بخش تفسیر داده های مقالات علمی- پژوهشی و نوشته های توضیحی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دکتری 1398/06/31
پورعباسی-رشا بررسی تطبیقی مضمون گزینی در نوشتارهای دارای نمره بالا و پایین فراگیران زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 1394/11/07
فاطمه توسلی بررسی نحوه نگرش روزنامه های انگلیسی و آمریکایی نسبت به موضوع بحران مهاجرت با رویکرد راهبردهای ارزیابی و تئوری اجتماعی دکتری 1397/11/13
صفورا جاسمی بررسی ساختار کلی بخش بحث و گفتکو مقالات تحقیق: جستجو برای ویر گی های زبانی کارشناسی ارشد 1394/06/29
ظاهر جعفر خزعل تحلیل بین فرهنگی نوشته پشت جلد کتاب در زبان انگلیسی و عربی: پژوهشی در ساختار بلاغی و عناصر زبانی دکتری 1395/06/31
محمد جلالی بنذرکی کاوش الگوهای فرامتنی گذشته نگر/آینده نگر در مجموعه نوشته های دانشجویی در پیکرۀ میکاسپ: مطالعۀ مقایسه ای متون دانشگاهی انگلیسی به عنوان زبان اول و انگلیسی به عنوان زبان غیر اول دکتری
منا جمشیدی نمودهای قدرت و جایگاه اجتماعی در افعال نقل قول در بخش های مقدمه و بحث مقالات زبانشناسی کاربردی : رهنمودهایی برای دوره های آموزش نگارش پژوهشی کارشناسی ارشد 1396/07/01
الهه جمشیدی پوربهبهانی نژاد مقایسه سطح شناختی سوال های درک مطلب درآزمون‌های آیلتس و تافل بازسازی شده کارشناسی ارشد 1390/06/23
یزدان چوب ساز تحلیل پیکره ای سیر تکامل مقالات پر استناد در یادگیری زبان به کمک رایانه: مطالعه روایتی دکتری 1402/06/27
حیاتی سامیان - سمیرا بررسی نشانه های فرا گفتمانی در نقد کتاب (Book review)و خلاصه ی پشت جلد کتاب (Blurb): مطالعه ای میان رشته ای از ژانرهای جانبدارانه (Interested genres) و بیطرفانه (Disinterested genres) دکتری
فرخ حیدری تهیه و تدوین فهرست نرم افزاری واژگان دانشگاهی در مقالات داروسازی دکتری 1399/07/29
حیدری کایدان-ژیلا بررسی بین رشته ای اسم سازی در گونه های مختلف مقالات تحقیقی: مقایسه کارکرد نوشته های دانشگاهی نویسندگان حرفه ای و غیر حرفه ای دکتری
محمد حسینی مطالعه بینا فرهنگی پاسخ به تعریف و تمجید: تحلیل منظورشناختی کنش زبانی در فارسی و انگلیسی کارشناسی ارشد 1397/12/06
ذوالقدری جهرمی-سودابه بررسی مقایسه ای حفظ و دستکاری موضوع در انشانویسی دانشجویان رشته مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 1394/06/23
اعظم یزدانی پرائی بررسی تطبیقی قالب- محور هرزنگاره های تبلیغاتی اینترنتی انگلیسی و فارسی کارشناسی ارشد 1392/07/03
سلمان زهرا بررسی نام سازی در مقدمه مقالات زبانشناسی در مجلات عربی و انگلیسی زبان بر مبنای دستور نقش گرا کارشناسی ارشد 1400/12/09
سعیدیان - سهیل بررسی ویژگی های فراگفتمان ترویجی در گزارش های انگلیسی و فارسی فوتبال بازی های آلمان در جام جهانی 2014 برزیل دکتری 1395/06/28
سلطانی - پروین شیوه های نادرست وام گیری متنی در مقالات منتشرشده درحوزه زبانشناسی کاربردی: بررسی و تحلیل تلقی پژوهشگران مجرب و مبتدی ایرانی انگلیسی نویس درباره سرقت علمی دکتری
سیدیوسف سواعدی تجزیه و تحلیل موضوعی طنز سیاسی در جوامع ایرانی و آمریکای: بررسی نگرش محور موضوع های طنز دکتری 1399/06/31
پریسا شالباف زاده استفاده از فرانقش های بینافردی در قالب ابزار آموزش ترجمه با رویکرد روش ترکیبی کارشناسی ارشد 1399/10/30
مریم شریفی بررسی مقایسه ایی علایم زبانی نگرشی در کنفرانس های خبری وزراءی خارجه ی ایران و امریکا :مطالعه ی موردی مذاکرات هسته ای کارشناسی ارشد 1395/06/27
مریم شعبانی فرد تاثیر ویژگی زمینه وابسته یا مستقل بر روایت نویسی دانش آموزان ایرانی کارشناسی ارشد 1394/10/27
صالح-الهام مطالعه ی مقایسه ای عبارت سازی اسمی در دو بخش مقدمه و روش مقالات حوزه ی زبانشناسی کاربردی: رویکردی کیفی کارشناسی ارشد 1394/06/25
ابتسام عباسی منتظری بررسی فرایند مضمون گزینی در مقدمه کتابهای دانشگاهی در حوزه زبانشناسی کاربردی: مطالعه تطبیقی سرآغاز، مقدمه و پیش گفتار کارشناسی ارشد 1395/06/21
ابتسام عباسی منتظری زبان ارزش گذاردر بخشهای مقدمه و بحث مقالات تحقیقی زبانشناسی کاربردی: بررسی الگوهای ساختاری و نقش جملات با حرف ربط " که" در متون استدلالی دکتری 1401/06/28
صالح عریضاوی تحلیل استدلال در بخش بحث مقالات تحقیقاتی انگلیسی برای اهداف ویژه با رویکرد منظورشناسی جدلی دکتری 1401/11/30
نسترن فضلی مطالعه ی تطبیقی سرفصل های درون متنی پایان نامه ها و مقاله ها در حوزه ی زبانشناسی کاربردی کارشناسی ارشد 1394/06/29
سید محمد قریشی شناسایی و ساخت فهرستی از خوشه های واژگانی هسته ای و جانبی در مقالات پژوهشی انگلیسی: مطالعه پیکر بنیاد میان رشته ای دکتری 1396/04/10
ایمان قنبری قهفرخی تاثیر فیلم های با زیر نویس بر خلاصه نویسی فیلم جهت زبان آموزان ایرانی کارشناسی ارشد 1393/09/05
مرجان قنواتی بررسی زبان قالبی متداول متون خبری انگلیسی دانشجویان سطح متوسط بومی و غیر بومی در پیکره زبانی میکاسپ کارشناسی ارشد 1400/04/19
نوشین قهویی ساختار ماکرو و میکرو در کیس ریپورت ها: تاثیر آموزش ویژگی های ژانر و زبان ارزیابانه بر نوشتار آکادمیک دانشجویان پزشکی دکتری 1401/07/18
سارا کرایی بررسی راهبرد های ارزشیابی در شرح پشت جلد کتاب های داستانی: مطالعه ی جنبه های اطلاعاتی و تبلیغاتی کارشناسی ارشد 1395/03/11
کیوان-مرجان تاثیر انگیختارهای نگارشی بر شیوه پرداخت نوشته های استدلالی دانشجویان زبان انگلیسی ایرانی کارشناسی ارشد 1394/06/24
زینب گل کارموسوی تحلیل ژانر محور و اختلاط ژانر در انواع مقدمه کتاب های دانشگاهی در زبانشناسی کاربردی کارشناسی ارشد 1393/06/31
گل گل - حمیده بررسی مقایسه ای ژانرمحور مقدمه و پیشینه ی موضوع مقالات در حوزه ی زبانشناسی کاربردی کارشناسی ارشد 1394/11/06
نادیا میاحی تحلیل و بررسی جلسات دفاع دکتری زبان شناسی کاربردی در ایران از نظرگاه شکسته نفسی با استفاده از روش پژوهش ترکیبی دکتری 1400/11/04
مانی - رضا بررسی تطبیقی ژانر بخش نتایج مقالات وپایان نامه های کارشناسی ارشد در رشته زبانشناسی کاربردی کارشناسی ارشد 1394/06/24
خدایار محرابی بررسی فرایند نام سازی در بخش های مقدمه و بحث مقالات پژوهشی: مطالعه بین رشته ای علوم سخت و نرم دکتری 1396/03/13
محمد جواد محمدی چهلخانه بررسی ساختار ژانر قسمت قدردانی پایان نامه های فارسی و انگلیسی از نظر فرهنگی کارشناسی ارشد 1391/11/16
یاسمین مرادی بررسی راهبردهای ارزیابی در زبان گردشگری از دیدگاه زبان شناسی کاربردی سیستمیک کارشناسی ارشد 1392/11/28
سیده لیلا مستطابی بررسی درخواست شفاهی در کتاب ها ی آموزشی و فیلم های انگلیسی زبان از نظرگاه کنش گفتاری، ادب و گفتارکاوی کارشناسی ارشد 1393/11/14
مهران معماری بررسی فرآیند اسم وارگی در کتاب های درسی با سطوح متفاوت به لحاظ دشواری در رشته ی زبانشناسی کاربردی و فیزیک دکتری 1395/11/27
نوشین ملکی زاده بررسی عبارت سازی اسمی در کتابهای علمی: تحقیق میان- رشته ای علوم نرم و علوم سخت دکتری 1396/04/10
فیروزه موذن اصطلاحات حالتی در بحث مقالات تحقیقی: مطالعه ی مقایسه ای نشریات معتبر و غیر معتبر کارشناسی ارشد 1391/06/27
نامدار نامداری بحث مقالات تحقیقی در مجلات داخلی و بین الملی رشته زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 1389/06/21
وحید نیامدپور تحلیل چندوجهی راهبردهای استدلالی در مصاحبه های سیاسی ایرانی و آمریکایی در مورد توافق با ایران: تمرکز بر دیگرسازی و مشروعیت بخشی دکتری 1400/11/11
آرمان نصیر احمدی تجزیه و تحلیل چند وجهی بلاغی تفکر انتقادی در بخش بحث رساله های دکتری رشته زبان شناسی کاربردی دکتری 1401/11/30
فریده نطاق آموزش انعکاسی از طریق تحلیل ویدئویی معلم ها کارشناسی ارشد 1390/12/22
سعید نظری بررسی راهبردهای ترغیبی ارسطویی در تبلیغات اطلاعاتی شرکت اپل: تحلیلی فرازبانی از معرفی اینترنتی کالا کارشناسی ارشد
سیدامیررضا نقیبی رکنی بررسی جنسیتی راهکارهای ادب گریزی در دو برنامه مشهور گفتگوی تلویزونی امریکا کارشناسی ارشد 1400/05/28
علی همتی ساخت معانی ارزیابی در مقالات (انشاء های) استدلالی توسط دانشجویان ایرانی رشته زبان انگلیسی با پیشینه های زبانی فارسی. کردی و عربی: مقایسه مقاله های عالی و ضعیف دکتری 1393/06/31
محمود ولیدی تجزیه و تحلیل مقابله ای بلاغی و گونه ای مقالات پژوهشی در حوزه علوم پزشکی با توجه به دو دیدگاه زبان انگلیسی برای اهداف خاص و زبانشناسی سیستمیک کاربردی دکتری 1394/06/31
شماره تماس: تلفن داخلی: 2008
پست الکترونیکی: