اعضای هیات علمی

امیر مشهدی

امیر مشهدی

امیر مشهدی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: تلفن داخلی: 5858
پست الکترونیکی: 

ایشان در سال 1385 موفّق به اخذ درجه کارشناسی در رشتة آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه شهید رجایی تهران گردید و به سال 1389 از دانشگاه شهید چمران اهواز به کسب درجه کارشناسی ارشد در رشته آموزش زبان انگلیسی نائل شد.ایشان پس از گذراندن دوره ی تحقیقاتی آموزش الکترونیک و کاربرد فناوری در آموزش زبان از دانشگاه ملی آموزش از راه دور مادرید (UNED)، در سال 1395 از رساله دکتری خود در رشته آموزش زبان انگلیسی در دانشگاه شهید چمران اهواز دفاع کردند و در حال حاضر دانشیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه شهید چمران اهواز می باشد. تحقیقات او در زمینه­ ی کاربرد فناوری در آموزش زبان است.

 

کارشناسی، رشته‌ی آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه شهید رجایی تهران،

کارشناسی ارشد، رشته‌ی آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه شهید چمران اهواز،

دکتری، رشته‌ی آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه شهید چمران اهواز.

 

کاربرد فناوری در آموزش زبان

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
احمد العاملی اثر استفاده از مترجم گوگل به عنوان ابزار فناوری آموزشی بر مهارت نوشتار انگلیسی دانشجویان عراقی کارشناسی ارشد 1400/11/30
فرزانه پیریاری تاثیر دوره ی ضمن خدمت آموزش زبان به کمک فناوری سیار بر نگرش معلمان زبان انگلیسی ایرانی کارشناسی ارشد 1402/11/30
حیدر خیری لفته بررسی دریافت معلمان زبان انگلیسی عراقی از مفهوم پژوهش در آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 1402/11/25
کوثر صبری الوار تاثیر دستیار صوتی گوگل بر تمایل زبان آموزان بزرگسال ایرانی به برقراری ارتباط در یک محیط دیجیتال یادگیری غیر رسمی انگلیسی بر مبنای شیوه تعامل و تفاوت های جنسیتی کارشناسی ارشد 1402/06/29
علی عبد کاظم رابطه جو سازمانی و رضایت مندی شغلی معلمان انگلیسی در دبیرستان های خصوصی و دولتی عراق کارشناسی ارشد 1400/12/05
عصام قاسم کاظم بررسی دانش محتوایی، آموزشی و فناورانه معلمان عراقی زبان انگلیسی دبیرستان های دولتی و خصوصی در دوران شیوع بیماری کووید–19 کارشناسی ارشد 1402/02/23
امنه کاوسی بررسی تاثیر فن فیکشن بر روانی نوشتار انگلیسی زبان آموزان دبیرستانی ایرانی در کلاس درس معکوس کارشناسی ارشد 1402/07/24
مصطفی کریم شامل بررسی اثر بخشی آموزش معکوس بر عملکرد مهارت نوشتاری فراگیران عراقی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی کارشناسی ارشد 1402/03/25
فاطمه گطعاوی زاده آموزش معکوس اصطلاحات انگلیسی به زبان آموزان ایرانی: مطالعه ی تطبیقی کارشناسی ارشد 1402/07/16
عبیر نجم جمیل اثر پودمان ترکیبی آموزش نوشتار بر توانایی نوشتار انگلیسی دانشجویان عراقی کارشناسی ارشد 1400/12/12
ام البنین یوسف وند بررسی مقایسه‌ای تأثیر بازخورد اصلاحی مبتنی بر فناوری و معلم محور در بهبود دقت نوشتاری زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 1402/12/16
عباس صریفی بررسی اولویت ها و آمادگی فراگیران عراقی زبان انگلیسی برای یادگیری سیار در آموزش عالی کارشناسی ارشد 1400/06/21
امیرمحمد عبدالهی بررسی دانش محتوایی، آموزشی و فن آورانه معلمان بزرگسال ایرانی زبان انگلیسی در مؤسسات خصوصی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 1402/07/18
مصظفی علی حسین بررسی اولویت ها و آمادگی معلمان عراقی زبان انگلیسی در خصوص یادگیری سیار در آموزش عالی کارشناسی ارشد 1400/12/02
عدی قیس مرتضی اثر کاربرد فلش کارت های دیجیتالی در پودمان ترکیبی آموزش واژگان انگلیسی به دانشجویان عراقی رشته پزشکی کارشناسی ارشد 1401/04/15
شماره تماس: تلفن داخلی: 5858
پست الکترونیکی: