اعضای هیات علمی

سعید ملکی

سعید ملکی

سعید ملکی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: تلفن داخلی:5898
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

سعید ملکی استاد جغرافیا و برنامه­ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز است. او مدرک کارشناسی خود را در سال 1376 از دانشگاه اصفهان گرفت و در سال 1379 و 1386  موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد و دکتری در رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری از دانشگاه تبریز شد. تحقیقات او در زمینه­ی توسعه­ی پایدارشهری؛ اندیشه­های نوین آمایش شهری و منطقه­ای  است. او به تدریس توسعه­ی پایدار شهری، برنامه­ریزی کاربری اراضی شهری و نظریه­های توسعه و برنامه­ریزی شهری در دانشگاه شهید چمران اهواز اشتغال دارد. ایشان صاحب امتیاز و سردبیر فصلنامه­ی مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه­ای هستند.

 

کارشناسی، رشته جغرافیای انسانی-اقتصادی، دانشگاه اصفهان.

کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تبریز.

دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تبریز.

 

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)فعالیت های اجرایی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
حسین الهائی ارزیابی طرح های توسعه شهری ؛ موانع ، عدم تحقق پذیری و راهکارهای اجرایی (مطالعه موردی: شهر الهایی) کارشناسی ارشد 1401/07/30
محمد حاجیان بررسی و تحلیل اصول نوشهرگرایی در محلات منتخب شهر بوشهر کارشناسی ارشد 1401/10/19
سیدنظام الملک حسینی پیامدهای فضایی تبدیل زمین ها و باغ های کشاورزی به باغ ویلا روستای ابوالعباس شهرستان باغملک کارشناسی ارشد 1402/07/25
فریبا داودی بررسی و تحلیل شاخص های شکوفایی گردشگری مناطق شهری شوشتر کارشناسی ارشد 1401/11/30
زینب سروستانی نژاد ارزیابی وامکان سنجی نقش شهر هوشمند در پایداری زیست پذیری شهری (مطالعه موردی: کلانشهر اهواز) کارشناسی ارشد
عقیل گنخکی مدل‌سازی پیشران‌های پایداری اکولوژیکی شهرهای ساحلی خلیج‌فارس بر کاهش مخاطرات محیطی (مطالعه موردی: شهرهای ماهشهر، هندیجان، گناوه، بوشهر و عسلویه) دکتری
هوشنگ مرادی سناریو نگاری تأثیر تنش‌های آبی ناشی از تغییر اقلیم بر امنیت فضاهای شهری (مورد مطالعه: کلانشهر اهواز) دکتری 1402/12/23
ازیتا مقصودی بررسی و تحلیل عوامل اثرگذار بر میزان تمایل شهروندان به استفاده از پل های عابر پیاده (مطالعه موردی: شهر اهواز) کارشناسی ارشد 1402/07/24
سجاد ملایی قلعه محمد تبیین و طراحی مدل بازآفرینی پایدار شهری ( مطالعه موردی: کلانشهر اهواز) دکتری 1401/12/21
ارزو میوه تحلیل اثرات برنامه های اجتماعی و فرهنگی در توانمندسازی محله های منتخب حاشیه نشین شهر اهواز کارشناسی ارشد 1401/07/25
یاسمین هدایت راد مطالعه پیامدهای کالبدی،اجتماعی و فرهنگی سکونتگاه های روستایی تحت تاثیر احداث سد (مطالعه موردی: روستای ظلم آباد شهرستان گتوند) کارشناسی ارشد 1402/07/25
رضا احمدی بررسی توزیع فضایی توسعه پایدار در شهرستان های استان خوزستان کارشناسی ارشد
بابک اژدری تحلیل و سنجش حکمروایی خوب شهری (مطالعه موردی:شهر هفتکل) کارشناسی ارشد 1400/11/24
مریم اسماعیل وندی سنجش تحقق پذیری راهبرد شهر الکترونیک ( مطالعه موردی : شهرایذه) کارشناسی ارشد
محمدرضا امیری فهلیانی امکان سنجی توسعه گردشگری شهرستان ممسنی با تأکید بر شهر نورآباد کارشناسی ارشد 1390/07/11
البرز باقری بررسی عملکرد مدیریت بحران سیلاب های شهری با رویکرد توسعه پایدار در شهر اهواز دکتری 1399/07/28
حسن بیت ساعدی سنجش کارایی و رتبه بندی شهرستان های استان خوزستان در بخش زیرساخت های گردشگری کارشناسی ارشد 1395/12/04
نوراقا بخشی پرچل بررسی ظرفیت تحمل حوزه مقصد گردشگری با تاکید بر جامعه میزبان ( نمونه موردی : شهر دزفول ) کارشناسی ارشد
بهروز بیرم وند اولویت‌بندی جاذبه‌های گردشگری بر مبنای تحلیل امکان‌سنجی توسعه مطالعه موردی شهر اندیمشک کارشناسی ارشد 1400/07/19
جاسم بطرانی ارزیابی میزان رضایت روستائیان از عملکرد اقتصادی، اجتماعی و کالبدی طرحهای هادی(مطالعه موردی: روستای گمبوعه بزرگ شهرستان حمیدیه ) کارشناسی ارشد 1398/11/16
لیلا پوردیلمی بررسی رضایتمندی روستاییان از بهسازی و نوسازی مساکن روستایی (مطالعه موردی: روستای لنگر شهرستان شوشتر) کارشناسی ارشد 1394/11/11
یحیی جعفری تبیین الگوهای ریخت شناسی شبکه شهری با رویکرد تعادل بخشی به فضا (مطالعه موردی: شهرهای استان خوزستان) دکتری 1402/07/26
نجمه حمید بررسی الگوهای غالب تخلفات ساخت و ساز و راهکارهای کنترل آن (نمونه موردی: شهر رامشیر) کارشناسی ارشد
داریوش خدابخشی کرلائی ارزیابی شاخص های شهر دوستدار سالمند (مطالعه موردی؛ شهر اهواز) کارشناسی ارشد 1400/07/19
فاطمه خضری اثرات زیست محیطی گردشگری خانه های دوم در نواحی روستایی با تاکید بر نگرش جامعه میزبان (مطالعه موردی: روستاهای مال قاید و قلعه حیدر شهرستان گناوه) کارشناسی ارشد
کریم رادی بررسی راهبردی توسعه گردشگری در استان کهگیلویه و بویر احمد کارشناسی ارشد 1390/07/18
علیرضا رحیمی چم خانی پیشرانهای مؤثر بر تحقق‌پذیری شهر الکترونیک با رویکرد حکمروایی خوب شهری در سلسله‌مراتب شهرهای استان خوزستان دکتری
حیدر رخشانی مقدم بررسی زمینه های توسعه گردشگری پایدار شهری (نمونه موردی: شهر باغملک) کارشناسی ارشد 1390/07/11
رییسی-سلیمان سطح بندی توسعه منطقه ای(مطالعه موردی:شهرستان های استان لرستان) کارشناسی ارشد
سیده معصومه رضوی بررسی و سنجش میزان تاب آوری در ابعاد کالبدی و اجتماعی در برابر زلزله (مطالعه موردی شهر ایذه) کارشناسی ارشد 1397/12/06
محمدرضا روحانی رصاف تحلیل نقش حکمروایی خوب شهری در ارتقای مؤلفه های قابلیت زندگی شهری نمونه موردی: کلان شهر اهواز دکتری 1398/11/27
شاهرخ زادولی خواجه بازاندیشی بوم محور در امکان‌سنجی ارتقاء کیفی - کالبدی مناطق اسکان غیررسمی بر اساس معیارهای مسکن حداقل (بررسی تطبیقی کلان‌شهرهای اهواز و تبریز) دکتری
محمد زیدی منفرد سنجش مولفه های تاب آوری کالبدی در بافت فرسوده شهری (مطالعه موردی: محله عامری شهر اهواز) کارشناسی ارشد 1396/11/24
ارمان سیاهپوش سنجش توزیع فضایی شاخص های فقر شهری( نمونه موردی : شهر اهواز) کارشناسی ارشد 1399/11/27
عباس سرقلی نوترکی بررسی و تعیین توان اکولوژیکی جهت توسعه مناطق گردشگری (مطالعه موردی : شهرستان ایذه) کارشناسی ارشد 1394/06/31
اصغر سروی تحلیل پایداری زیست-اجتماعی شهر داراب با تأکید بر توزیع کاربری فضای سبز شهری کارشناسی ارشد 1390/08/30
رسول سروستان تحلیلی بر مشارکت شهروندان در بهبود خدمات شهری و محیط زیست شهری(مطالعه موردی نواحی شهری باغملک) کارشناسی ارشد 1394/06/30
اسیه سلیمانی زاده نقش رنگ در ایجاد سرزندگی و ارتقا کیفیت محیط شهری ( مطالعه موردی شهر اهواز ) کارشناسی ارشد 1399/11/26
علی طاهری تحلیل و ارزیابی اثرات اجرای طرح هادی در ابعاد کالبدی- فضایی و محیطی کیفیت زندگی روستایی(مطالعه موردی: روستای میداوود وسطی شهرستان باغملک) کارشناسی ارشد 1398/03/27
ابراهیم فتحی پور نقش مشارکت اجتماعی- اقتصادی روستاییان بر توسعه روستایی (مطالعه موردی: روستاهای حوزه نفوذ شهر گلگیر شهرستان مسجدسلیمان) کارشناسی ارشد 1398/06/31
قاسم فرهمند تحلیل اثرات زیست محیطی رشد و گسترش افقی شهری ( مطالعه موردی: شهر ارومیه) کارشناسی ارشد 1394/06/30
کریمی-بهرام سنجش میزان رضایتمندی شهروندان از کیفیت زندگی شهری)مطالعه موردی، مناطق 2، 7 شهرداری اهواز ) کارشناسی ارشد 1393/04/01
کرمی-مهران بررسی کارکرد شهرهای کوچک در نظام شهری و توسعه منطقه ای (استان لرستان) کارشناسی ارشد 1393/06/26
رزیتا گودرزی بررسی سنجش میزان رضایتمندی شهروندان ازکیفیت زندگی دربافت های قدیمی (مطالعه موردی:محله های صفا وبهارشهربروجرد) کارشناسی ارشد 1395/06/27
علی محمدی مزرعی تأثیر گردشگری مذهبی مراسم اربعین در توسعه شهری سوسنگرد کارشناسی ارشد 1400/07/21
عباس مقیمی نقش سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار محلات شهری(مطالعه موردی: محلات رفیش آباد و نهضت آباد شهر اهواز) کارشناسی ارشد 1392/07/28
سجاد ملایی قلعه محمد ارزیابی و تحلیل مشارکت شهروندان درپروژه های شهری مطالعه موردی: خط یک متروی شهر اهواز کارشناسی ارشد 1391/12/07
علی منابی پراکنش فضایی تخلفات ساخت وساز و عوامل مؤثر بر آن ( مطالعه موردی شهر اهواز) کارشناسی ارشد 1399/11/26
سجاد منفرد ارزیابی سطح رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری در حوزه خدمات شهری مطالعه موردی: شهر ایلام) کارشناسی ارشد 1391/12/07
فرزانه مهریان بررسی وتحلیل نقش مشارکت شهروندان در بهبود خدمات و محیط زیست شهری(نمونه موردی شهر ایذه) کارشناسی ارشد 1397/12/07
الیاس مودت مدلسازی ساختار شهری با رویکرد تاب آوری از منظر بحران زلزله (مطالعه موردی شهر ایلام) دکتری 1396/10/30
مودت -الیاس ارزیابی و پهنه بندی آسیب پذیری مناطق شهری در برابر زلزله (مطالعه موردی شهری یزد) کارشناسی ارشد 1393/06/30
حیدر نظری مال شیخ سنجش واریابی کیفیت زندگی مراکز شهری(مطالعه موردی: شهر دهدشت). کارشناسی ارشد 1394/11/13
سجاد نوروزی جهان اباد سنجش کیفیت محیط شهری در شهرهای جدید (مطالعه موردی : شهر جدید صدرا) کارشناسی ارشد 1394/04/06
زینت هاجری مطالعه ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی در توسعه روستایی از دیدگاه روستاییان دهستان مینو بار شهرستان آبادان کارشناسی ارشد 1398/03/27
شماره تماس: تلفن داخلی:5898
پست الکترونیکی: