اعضای هیات علمی

شهرام جلیلیان

شهرام جلیلیان

شهرام جلیلیان    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 5800
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
پروانه یارعلی تحولات سیاسی و دینی دوره یزدگردیکم (399-421 م.) کارشناسی ارشد 1394/09/18
زهرا اسدبین فعالیت های نظامی ، تجاری ساسانیان در خلیج فارس کارشناسی ارشد 1390/12/08
خسرو اقبال یونانی گری در ایران ( از حمله اسکندر تا سقوط اشکانیان ) کارشناسی ارشد 1396/07/12
عادل اله یاری ساتراپ نشین ماد در دورۀ هخامنشیان (از سال 550 تا 330 پ.م.) کارشناسی ارشد 1394/06/29
مژده بازار نوی جایگاه و کارکردهای سیاسی و فرهنگی طبقه دبیران در دوره ساسانیان کارشناسی ارشد 1375/11/25
بهاره بی صدا نقش تنگه هرمز در امنیت ملی و ثبات سیاسی از سال 1357 تا کنون کارشناسی ارشد 1393/04/04
معصومه بیگدلی دین، سیاست و جنگ در ایران دوره یزدگرد دوم (438-457 میلادی ) کارشناسی ارشد
علی بهرامی آیین تاجگذاری در دوره ساسانیان کارشناسی ارشد 1397/12/07
مرضیه بهزادی شهرسازی ساسانیان: زمینه‌ها و پیامدها کارشناسی ارشد 1394/06/29
زهره تقی پوربیرگانی نقش و جایگاه خاندان‌های نژاده و اشراف در ساختار سیاسی فرمانروایی اشکانیان کارشناسی ارشد 1397/12/05
جاوید-مرضیه اهمیت تجاری راه های ایالت فارس منتهی به خلیج فارس از دوره ساسانیان تا سقوط آل بویه کارشناسی ارشد 1393/04/04
مریم جهانبخشی نقش ایالت فارس در تجارت دریایی خلیج فارس در دوره ساسانیان کارشناسی ارشد 1392/11/30
محمد چینی پرداز نقش واهمیت تنگه هرمز در مبادلات تجاری ایران معاصر کارشناسی ارشد 1393/04/04
ایران حردانی- تصویر دربار ساسانیان بر پایه منابع اسلامی تا سده ششم هجری کارشناسی ارشد 1397/12/05
عیسی حسین پور موقعیت سیاسی، دینی و اقتصادی یهودیان در دوره ساسانیان کارشناسی ارشد 1396/07/11
پرستو حسین زاده شناخت موقعیت جغرافیایی بنادر دیلمون، مگن و ملوخ بر اساس داده های تاریخی و باستان شناختی کارشناسی ارشد 1395/12/03
لاله حسینی لیرسیاهی تاریخ خلیج فارس از هزاره چهارم پیش از میلاد تا آغاز دوره هخامنشیان کارشناسی ارشد 1391/12/15
علی خلیلی مطالعه تطبیقی شخصیت بهرام گور در منابع تاریخی و ادبی کارشناسی ارشد 1394/04/14
سمیره دزفولی بررسی شورش ها و قیام ها دوره شاه طهماسب اول و تاثیر آنها بر اوضاع سیاسی و اقتصادی آن دوره کارشناسی ارشد 1389/12/22
سمیره دزفولی بررسی قیام ها و شورش های دوره ی شاه طهماسب اول صفوی وتاثیر انها بر اوضاع سیاسی واقتصادی ان دوره کارشناسی ارشد 1389/12/22
کرم دیناروند جایگاه سیاسی ، مذهبی و اقتصادی یهودیان در دوره هخامنشیان کارشناسی ارشد 1396/07/12
سامان رحمانی چگونگی پیدایش مفهوم "ایران" در دوره ساسانیان کارشناسی ارشد 1394/11/28
داود روانان مطالعه و نقد آگاهی های متن های اسلامی درباره دین زرتشت از آغاز تا پایان قرن پنجم ه.ق کارشناسی ارشد 1394/06/30
روشن زارعی سیاست شهرسازی ساسانیان درکرانه های خلیج فارس کارشناسی ارشد 1391/04/19
صفیه ساکی مفرد تاریخ تحولات سیاسی و اقتصادی کرانه های عربی خلیج فارس در دوره اشکانیان و ساسانیان . کارشناسی ارشد 1391/12/14
حسنی سفاری مطالعه تطبیقی گناهان مردان و زنان در متون فارسی میانه کارشناسی ارشد 1394/11/28
عقیل سلطانی تصویرنگاری پادشاهان ساسانی بر پایه کتاب صور الملوک بنی‌ساسان کارشناسی ارشد 1397/12/07
آمنه سواری دریای پایین / خلیج فارس در متون بین النهرینی کارشناسی ارشد 1397/12/05
غفار سواری حضور تاریخی ایرانیان در عمان از دوره پارتیان تا ظهور اسلام کارشناسی ارشد 1395/04/13
مرتضی شیاسی موقعیت جغرافیایی و اهمیت سیاسی، اقتصادی پس کرانه های خلیج فارس در دورۀ هخامنشیان کارشناسی ارشد 1394/06/29
ارین شفیعی نتایج و تاثیرات رقابتهای سیاسی اقتصادی ایران و روم شرقی (بیزانس)در دریای سرخ،اقیانوس هند و خلیج فارس درعصر ساسانی. کارشناسی ارشد 1395/09/29
اسحاق شهبازی جایگاه خلیج فارس در روابط اقتصادی و فرهنگی ساکنان ایران و بین النهرین از هزاره ی پنجم قبل از میلاد تا سقوط ایلامیها کارشناسی ارشد 1391/12/19
صیدمرادی-رشید اهمیت سیاسی، نظامی، اقتصادی بنادر خوزستان در دوره ساسانی کارشناسی ارشد 1394/03/31
جلال صفایی پور حضورتاریخی ایرانیان در بحرین از آغاز دوره اشکانی تا ظهور اسلام کارشناسی ارشد 1394/11/25
سهیلا صفری نقش سیاسی، فرهنگی حیره در دوره ساسانیان کارشناسی ارشد 1395/11/25
سعیده ضرغامی جایگاه بندر نظامی – بازرگانی ابله در ایران دوره باستان کارشناسی ارشد
علی عبدی نسب بررسی چگونگی آموزش کودکان در ایران باستان کارشناسی ارشد 1395/04/13
علوی-حمیرا علت ورود ایرانیان به یمن و تاثیر آن در تجارت دریایی ساسانیان در خلیج فارس کارشناسی ارشد 1393/09/15
عین اله غریبی بندرگاه ‏های بوشهر و نقش آنها در تجارت دریایی خلیج فارس از دوره ایلام تا سقوط آل بویه کارشناسی ارشد 1392/07/30
مهری کریمی بابااحمدی دگرگونی راههای تجاری استان فارس و تاثیر آنها بر تحولات سیاسی و اقتصادی خلیج فارس از( 905 - 447 هـ . ق). کارشناسی ارشد
حسین مجاهدی نقش مزدوران یونانی در سپاه هخامنشیان کارشناسی ارشد
رجب محمودی خلیج فارس در دوران هخامنشیان و سلوکیان کارشناسی ارشد 1391/04/19
زهرا موسوی بررسی تاریخ سیاسی، فرهنگی، اقتصادی شهر دارابگرد در دوره ساسانیان کارشناسی ارشد
مستانه مومنی چلکی پیدایش و کارکرد نهاد چشم و گوش پادشاه در ایران باستان کارشناسی ارشد 1394/04/14
نجیبه نادری جنگ ذی قار: زمینه ها و پیامدهای آن کارشناسی ارشد 1395/11/25