اعضای هیات علمی

قدرت اله ضرونی

قدرت اله ضرونی

قدرت اله ضرونی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: تلفن داخلی:5874
پست الکترونیکی: 

قدرت اله ضرونی در سال 1365 در شهرستان کوهدشت به دنیا آمد. وی دوره­ی کارشناسی را در دانشگاه رازی کرمانشاه، کارشناسی ارشد را در دانشگاه لرستان و دوره­ی دکتری را در دانشگاه شهید چمران اهواز به اتمام رساند. حوزه­ی مطالعاتی وی، ادبیات غنایی، ادبیات معاصر و نقد و نظریه­های ادبی است و تا کنون مقالات بسیاری از ایشان در مجلات معتبر علمی پژوهشی کشور به چاپ رسیده و در کنگره­های مهم بین­المللی و ملی سخنرانی کرده­اند. ایشان در دوران تحصیل جوایز بسیاری مانند پژوهشگر برتر سال دانشجوئی دانشگاه را از طرف کانون نخبگان کسب کرده­اند؛ همچنین رساله­ی دکتری ایشان در یازدهمین دوره­ی جایزه­ی بین­المللی فارابی در حوزه­ی زبان، ادبیات، و زبان شناسی حائز رتبه شایسته تقدیر در بخش جوان شد.

 

زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه رازی کرمانشاه.

زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه لرستان

زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

 

ادبیات غنایی، ادبیات معاصر، نقد و نظریه­های ادبی

 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)شماره تماس: تلفن داخلی:5874
پست الکترونیکی: