نکات مهم در مورد انتخاب واحد

نکات مهم در مورد انتخاب واحد


نکات مهم در مورد انتخاب واحد

✴️ نکات مهم در خصوص انتخاب واحد
 
?? حتما با استاد راهنمای خود در خصوص اخذ دروس مشورت کنید.
 
?? چک لیست درسی (برنامه ترم بندی): در سایت هر دانشکده و یا گروه آموزشی وجود دارد. آنرا از مدیر گروه بگیرید.
 
?? دانشجویان دقت نمایند که بر اساس "کد درس" مربوط به رشته خود، انتخاب واحدها را انجام دهند. در غیر اینصورت درس گذرانده شده، در زمان فراغت از تحصیل از ایشان پذیرفته نمیشود. به عنوان مثال درس شیمی عمومی ممکن است با سه کد مختلف در یک دانشکده برای سه رشته مختلف ارائه شود. انتخاب کد رشته دیگر بدون مجوز آموزش باعث عدم پذیرش آن درس خواهد شد. کد دروس را از گروه و آموزش دانشکده سوال کنید.
 
?? دانشجویان مقطع کارشناسی، در هر نیمسال باید حداقل 12 واحد درسی انتخاب نمایند. تنها در صورتی که معدل بالاتر از 17 کسب نمایند، مجاز به اخذ بیش از 20 واحد (تا سقف 24 واحد) در نیمسال بعد هستند و در صورت مشروطی (معدل کمتر از 12)، نمی توانند بیش از 14 واحد در نیمسال بعد اخذ نمایند.
 
 ?? اخذ بیش از یک درس از مجموع درسهای گروه معارف اسلامی، در هر نیمسال ممنوع است. در اخذ درسهای مشابه معارف اسلامی دقت نمایند که چنانچه در یک نیمسال یکی از این درسها را انتخاب نمایند، باید از انتخابِ درسِ مشابه با آن تا پایان دوره تحصیل خودداری کنند.
 
 ?? تنها درسهای نظری (غیرکارگاهی، غیر عملی) را در نیمسال آخر و در صورت عدم ارائه یا تداخل، میتوان به صورت معرفی به استاد با هماهنگی آموزش اخذ نمود.
 
 
?? در حذف و اضافه دانشجویان می توانند 3 درس حذف و 3 درس اضافه کرده و یک تغییر گروه نیز انجام دهند.
 
??  با توجه به احتمال شلوغی و کندی سایت در دقایق ابتدایی پیشنهاد می شود بلافاصله پس از ثبت موقت هر درس، اقدام به ثبت نهایی آن شود تا مبادا در حین انجام انتخاب واحد ظرفیت دروس تکمیل شود.
 
?? در صورت کندی سرعت اینترنت ممکن است نتیجه هر کلیک با تاخیر نمایش داده شود؛ لذا کلیک اضافه نکنید، اصلاً از سایت خارج نشوید و اندکی صبور باشید.
 
?? ترجیحاً برنامه جایگزین هم داشته باشید تا در صورت تکمیل ظرفیت دروس، در انتخاب واحد دچار مشکل نشوید.