نرم افزار ساحل

نرم افزار ساحل


نرم افزار ساحل

 

 

  استفاده از نرم افزار موبایلی ساحل

 

امروزه با توجه به توسعه ی استفاده از گوشی های هوشمند، موبایل، اپلیکیشن های کتابخانه ای برای عرضه ی نسل جدیدی از نرم افزارها در بستر دستگاههای هوشمند قابل حمل ارائه شده اند.
 
با توجه به ارتقای نرم افزار کتابخانه های دانشگاه (آذرسا)، برای تسهیل در امر دسترسی بیشتربه خدمات، از این پس اعضای کتابخانه ی دانشگاه می توانند با استفاده از نرم افزار موبایلی
 
«ساحل» که بر بستر اندروید فعال است از خدمات کتابخانه استفاده نمایند.