مهلت مجدد تمدید نیمسال

مهلت مجدد تمدید نیمسال


مهلت مجدد تمدید نیمسال

 

 

معاونین محترم آموزشی دانشکده ها
موضوع: مهلت مجدد تمدید نیمسال
باسلام و احترام
با توجه به اینکه تعدادی از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری ایرانی و خارجی به هر دلیل در موعد مقرر موفق به ثبت درخواست تمدید نیمسال جهت نیمسال اول 1402 - 1401 نگردیده اند، اعلام میدارد این دانشجویان می توانند جهت تمدید نیمسال خود ( نیمسال پنجم یا ششم کارشناسی ارشد نیمسال نهم یا دهم دکتری) در تاریخ های  1 / 6 /1401 لغایت 1401/6/5 مطابق شرایط و دستورالعمل اعلام شده در نامه قبلی اقدام نمایند. گروه های آموزشی و دانشکده ها نیز تا تاریخ 1401/6/10  درخواست های رسیده را بررسی و اقدام نمایند تا در زمان انتخاب واحد دانشجویان خللی ایجاد نگردد. لازم به ذکر است تاریخ اعلام شده آخرین مهلت بوده و پس از آن به درخواست هایی که ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. لذا خواهشمند است موارد به نحو مطلوب به اطلاع دانشجویان و همکاران مربوطه رسانیده شود.
مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه