جلسه انتخابات اعضای هیات ممیزه دانشکده ادبیات و علوم انسانی

جلسه انتخابات اعضای هیات ممیزه دانشکده ادبیات و علوم انسانی


جلسه انتخابات اعضای هیات ممیزه دانشکده ادبیات و علوم انسانی

برگزاری جلسه انتخابات هیات ممیزه و کمیسیون تخصصی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

 

جلسه انتخابات هیات ممیزه و کمیسیون تخصصی دانشکده ادبیات و علوم انسانی در تاریخ۱۴/۷/۹۹ درساعت ده صبح برگزار شد.

در این جلسه که برای اعضای هیات شورای آموزشی و پژوهشی  دانشکده به صورت حضوری و برای سایر اعضا هیات علمی دانشکده از طریق نرم افزار ادوبی کانکنت به صورت برخط(انلاین) برگزار شد، نخست آقای دکتر جوکار رییس دانشکده ضمن تشکر از زحمات منتخبین دوره پیش، بر لزوم توجه به نقش مهم منتخبین هیات ممیزه و کمیسیون های تخصصی تاکید نمود.

در نهایت رای گیری به صورت برخط و در محیط نرم افزار ادوبی کانکت انجام شد. در این رای گیری از مجموع ۴۳ عضو هیات علمی حاضر در جلسه،  به ترتیب آقایان دکتر سید رحیم موسوی نیا  ، دکتر منوچهر جوکار ، خانم دکتر زهره شوشتری  و دکتر مسعود صفایی پور به عنوان منتخبین دانشکده جهت معرفی به رییس دانشگاه برگزیده  شدند.