انتصاب جدید معاونت پژوهش فناوری وارتباط با جامعه

انتصاب جدید معاونت پژوهش فناوری وارتباط با جامعه


انتصاب جدید معاونت پژوهش فناوری وارتباط با جامعه

در ابلاغی دیگر از سوی دکتر غلامحسین خواجه ریئس دانشگاه شهید چمران اهواز دکتر امیر مشهدی عضو هیأت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی به مدت دو سال به عنوان سرپرست معاونت پژوهش، فناوری و ارتباط با جامعه این دانشکده منصوب شد.

در بخشی از این حکم آمده است:

به استناد ماده پنج آیین­ نامه جامع مدیریت دانشگاه ­ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فنّاوری (مصوّب جلسه ۶۸۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی) و بنا به پیشنهاد رئیس محترم دانشکده ادبیات و علوم انسانی، به موجب این ابلاغ و با حفظ سمت آموزشی به عنوان « سرپرست معاونت پژوهش، فناوری و ارتباط با جامعه» آن دانشکده منصوب می ­شوید.

دکتر خواجه در پیامی از تلاش های دکتر قدرت قاسمی پور عضو هیأت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی تقدیر کرد و از وی خواست در راستای اهداف مرتبط با مدیریت دانش در دانشگاه و به منظور ثبت و حفظ تجارب خود از جمله دستاوردها و ناکامی ­ها، فرصت ­ها و چالش ­ها و پیشنهادات اجرایی برای مدیران بعدی را مکتوب نموده و برای بهره ­برداری آیندگان، به بانک مدیریت دانش نزد دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه هدیه نماید.