مرکز کامپوتر

نام ونام خانوادگیمریم ویسی

سمت: مسئول فناوری واطلاعات - مسئول پرتال دانشکده - متصدی اتاق ویدئو کنفرانس (وبینار)

تحصیلات : فوق لیسانس

سابقه کار: 15 سال

تلفن: 5809

نمایی از مرکز کامپیوتر