جمعه, 1 تير 1397
عبدالمجید حیاتی

 نام‌ و نام‌خانوادگي : 
عبدالمجید حیاتی 

 مدرک تحصیلی :دكترا زبان وادبیات انگلیسی زبانشناسی

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی :  

تلفن داخلی : 

 

تلفن مستقیم : 3335005 - 3335006
مشاهده اطلاعات علمی و پژوهشی (RMS  ) 


دانشکده ادبیات و علوم انسانی

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8