جمعه, 1 تير 1397نام‌ و نام‌خانوادگي :دکتر 
محمود ولیدی

 مدرک تحصیلی :دكترای آموزش زبان انگلیسی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی :  

تلفن داخلی : 5866

 

تلفن مستقیم :
مشاهده اطلاعات علمی و پژوهشی (RMS  ) 


دانشکده ادبیات و علوم انسانی

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8