جمعه, 1 تير 1397

 

 نام‌ و نام‌خانوادگي : 
زهره گونی بند شوشتری

 مدرک تحصیلی :دكترا زبان وادبیات انگلیسی زبانشناسی

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی :  z.gshooshtari@scu.ac.ir

تلفن داخلی : 

 

تلفن مستقیم :
مشاهده اطلاعات علمی و پژوهشی (RMS  ) دانشکده ادبیات و علوم انسانی

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8