دوشنبه, 30 بهمن 1396

 نام‌ و نام‌خانوادگي : 
دکتر عباس امام

 مدرک تحصیلی :دكترا زبان وادبیات انگلیسی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی :  abassemaam@yahoo.com

تلفن داخلی : 

 

تلفن مستقیم :
مشاهده اطلاعات علمی و پژوهشی (RMS  ) 


دانشکده ادبیات و علوم انسانی

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8