جمعه, 1 تير 1397  
دکتر سید رحیم موسوی نیاسمت:مدیر گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تحصیلات: دکتری آموزش زبان انگلیسی

مرتبه علمی: دانشیارشماره تماس : 5818

رزومه دکتر موسوی نیا.docx

 

                                E-Mail: moosavinia@scu.ac.ir & moosavinia@yahoo.com
دانشکده ادبیات و علوم انسانی

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8