جمعه, 1 تير 1397

 نام‌ و نام‌خانوادگي : 
دکتر محسن جان نژاد

 مدرک تحصیلی :دكترا زبان وادبیات انگلیسی زبانشناسی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی :  M_Jannejad@yahoo.com

تلفن داخلی : 

 

تلفن مستقیم :
مشاهده اطلاعات علمی و پژوهشی (RMS  ) 


دانشکده ادبیات و علوم انسانی

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8