چهارشنبه, 1 آذر 1396
عنوان : آزمون جامع
تاريخ :
 ۱۳۹۵/۰۹/۲۸ 
ساعت : ۹:۴۸:۲۴

برگزاری آزمون جامع 5تن از دانشجویان مقطع دکترای رشته تاریخ مورخ 29/9/95 بنام آقایان محمد افسری ،سجاد کاظمی ،علی لجم اورک مرادی،امین نادری رمضان آبادومسعود شفیعی سروستانی می باشد.


نمایش تعداد بازدیدها : 307

بازگشت           چاپ چاپ         
دانشکده ادبیات و علوم انسانی

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8