جمعه, 27 مرداد 1396
عنوان : كارگاه
تاريخ :
 ۱۳۹۵/۰۹/۲۰ 
ساعت : ۱۲:۲۷:۲۲

کارگاه باید ها ونبایدهادر تاریخ 23/9/95 ساعت 10 صبح سخنران خانم دکتر افضلی هیات علمی گروه زبان وادبیات فارسی در سالن قیصر امین پور برگزار میگردد


نمایش تعداد بازدیدها : 228

بازگشت           چاپ چاپ         
دانشکده ادبیات و علوم انسانی

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8