چهارشنبه, 1 آذر 1396
عنوان : آزمون جامع
تاريخ :
 ۱۳۹۵/۰۹/۱۳ 
ساعت : ۱۲:۵۳:۱۳

آزمون جامع 7نفر از دانشجویان دوره دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی با حضور اساتید راهنما وداور وهمچنین نماینده تحصیلات تکمیلی رأس ساعت 10 صبح روز شنبه 13/9/95
برگزار شد.


نمایش تعداد بازدیدها : 270

بازگشت           چاپ چاپ         
دانشکده ادبیات و علوم انسانی

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8