پیام تسلیت رییس ،اعضای هیات علمی وکارکنان دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

پیام تسلیت رییس ،اعضای هیات علمی وکارکنان دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

تنها خداست که می ماند :

 

از شمار دو چشم یک تن کم.....

 

در گذشت همکار پیش کسوت دانشکده ،استاد عبدالرزاق حیاتی را که سالهای پی در پی با مدیریت شایسته وکوشش وهمدلی بسیار به آموزش و پرورش دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز اهتمام ورزید،به خانواده ی گرامی آن روانشاد وهمه ی همکاران دانشگاهی به ویژه استادان ودانشجویان گروه زبان انگلیسی تسلیت می گوییم ،خداوند ایشان را بیامرزد وبه بازماندگان شکیبایی عنایت فرماید.

 

                                                                        رییس،اعضای هیات علمی وکارکنان دانشکده ی ادبیات وعلوم انسانی