سمینار دکتر جان نژاد

سمینار دکتر جان نژاد


سمینار دکتر جان نژاد

سمینار "خشونت واژگانی در زبان مردان و زنان ایرانی" روز شنبه 24/9/97 ساعت 11 در تالار قیصر امین پور توسط آقای دکتر محسن جان نژاد عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی برگزار شد. گزیده ای از سخنان وی به شرح زیر می باشد:

«در جامعه ما معمولا از گویشوران زن انتظار می رود که رفتار زبانی متناسب با جنسیت خود داشته باشند و واژه ها و اصطلاحات مورد نظر آن­ها عاری از هرگونه خشونت و زشتی باشد. اما از گویِشوران مرد چنین انتظاری نمی رود و در صورت به کار گیری واژگان خشن و رکیک، تعجبی به همراه نخواهد داشت. این تحقیق محاوره و مکالمات تک جنسیتی  و مختلط را به صورت جداگانه بررسی و مطالعه کرده است و تفاوتهای جنسیتی را با توجه به میزان به کار گیری خشونت واژگانی در زبان مردان و زنان ایرانی روشن می سازد.»