نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سمیناردکتر امام

سمیناردکتر امام


سمیناردکتر امام

       

               روز شنبه 24/9/97 ساعت 10 سمینار آقای دکتر عباس امام استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی، با عنوان " ترجمه در ایران معاصر: ابزار استعمار یا اسباب استعلا ؟" در تالار قیصر امین پور برگزار شده که گزیده­ی مختصری از آن به شرح زیر می باشد:

از زمان برپایی جنبش مشروطیت در ایران که ارتباط ایرانیان با جامعه غرب از شتابی بسیار برخوردار گردید ، تا کنون هزاران کتاب و مقاله از زبان های مختلف اروپایی مانند انگلیسی ، فرانسه ، آلمانی، ایتالیایی، روسی ، اسپانیولی و غیره به فارسی برگردانده شده اند. این ترجمه ها را  از لحاظ زمینه های موضوعی  می توان در حوزه های بسیار متنوعی دسته بندی کرد: ادبی، علوم طبیعی، علوم پزشکی،  علوم مهندسی ، علوم انسانی، علوم اجتماعی، علوم ورزشی و غیره. به این ترتیب ، ترجمه از زبان های اروپایی در مجموع نه تنها باعث تقویت و زایایی زبان فارسی شده است ، بلکه در عین حال توانسته تا جامعه ایرانی را نیز به سمت توسعه متوازن و متعادل اقتصادی، اجتماعی ، و فرهنگی نیز رهنمون شود. حال، در این میان یکی از استادان پیشکسوت تنها قطب دانشگاهی ترجمه پژوهی در نظام آموزش عالی ایران ،یعنی جناب دکتر حسین ملانظر از دانشگاه علامه طباطبایی تهران ، طی مصاحبه ای با یک نشریه (ماهنامه تحلیلی فرهنگ و اندیشه ،ویژه نامه روزنامه قدس، سال اول، آذر 1396، صص 82-86) در زمینه ارزیابی کارنامه و کارکرد ترجمه و مترجمان معاصر ایران دیدگاه هایی ناسفته ، غیر مستند و غیر مستدل مطرح کرده است که از نظر آسیب شناسی اصول تاریخنگاری ترجمه جای تاسف بسیار دارد ، از جمله اینکه ترجمه و مترجمان ایرانی  را در مجموع ابزاری در خدمت اهداف و مطامع غرب معرفی کرده است. طرح این گونه دیدگاه ها آن هم از سوی استادی در این جایگاه نیازمند نقد و بررسی جدی است. ما در این سمینار خواهیم کوشید تا با ارایه نمونه هایی از دیدگاه های نادرست این استاد گرامی در این مصاحبه ، آن ها را به نقد بکشیم تا شاید بدین ترتیب به گسترش گفتمانی آگاهانه تر، علمی تر، منصفانه تر، و آکادمیک تر در حوزه ترجمه پژوهی کمک کنیم.