بازدید معاون محترم وزارت علوم

بازدید معاون محترم وزارت علوم


بازدید معاون محترم وزارت علوم

   بازدید معاونِ محترم وزارت علوم و ریاست محترم دانشگاه از طرح‌های عمرانیِ دانشگاه و دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی

 

روزِ یک‌شنبه ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۸ جناب آقای دکتر محمد تقی نظرپور، معاون اداری‌-‌مالی و مدیریت منابع وزارت علوم به همراه رییس محترم دانشگاهِ شهید چمران اهواز، جناب آقای دکتر غلامحسین خواجه، هم از طرح‌های عمرانی دانشگاه بازدید کردند و هم با حضور در دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی، پیگیرِ طرح‌های عمرانی دانشکده ازجمله مراحل تکمیلِ تالارِ فردوسی شدند. جناب آقای دکتر جوکار، ریاست محترم دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی، ضمن ارائه‌ی گزارشی از مراحل تکمیلِ تالار، به بیان برخی مشکلات و نیازهای دانشکده پرداختند؛ از جمله ایشان تأکید کردند که فضای کتابخانه‌ی دانشکده، ظرفیّتِ استفاده‌ی بهینه از کتاب‌های موجود را ندارد، لازم‌است برای  توسعه‌ی آن طرح‌هایی درنظر گرفت.