بازدید دکتر هوشمند و دکتر یاری از تالار در حال تاسیس دانشکده

بازدید دکتر هوشمند و دکتر یاری از تالار در حال تاسیس دانشکده


بازدید دکتر هوشمند و دکتر یاری از تالار در حال تاسیس دانشکده

بازدید جناب آقای دکتر هوشمند معاون فرهنگی و اجتماعی و دکتر یاری مدیر فرهنگی دانشگاه از  پروژه درحال تکمیل تالار فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی .
. دکتر هوشمند که  ده اردیبهشت در آیین گرامیداشت روز ملی خلیج فارس در دانشکده ادبیات شرکت کرده بود، در حاشیه این نشست به همراه تعدادی از اعضای هیات علمی از این پروژه مهم دانشگاه دیدن کرد. پس از ارایه گزارش مختصری از نحوه پیشرفت این پروژه از سوی دکتر جوکار(ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی)؛ دکتر هوشمند ضمن ابراز رضایت از کیفیت کار، بر لزوم تسریع در اجرای پروژه و تکمیل و تامین تاسیسات مربوط به نور و صوت سن تالار از طرف پیمانکار، تاکید کردد.